Tìm kiếm khách sạn

Thành phố
Tên khách sạn
Ngày nhận phòng
Ngày trả phòng
Khách sạn Quảng Bình
 • Tân Bình

  Tân Bình

  Xếp hạng sao :

  Địa chỉ: Số 4 Lê Văn Hưu, TP Đồng Hới. Quảng Bình

  Điện thoại : 04-37858551

  Fax : 04-62653718

  Giá : 600.000 VND

 • Mường Thanh

  Mường Thanh

  Xếp hạng sao :

  Địa chỉ: 119 Trương Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình

  Điện thoại : 04-37858551

  Fax : 04-62653718

  Giá : 760.000 VND

 • Bao Ninh Beach Resort

  Bao Ninh Beach Resort

  Xếp hạng sao :

  Địa chỉ: Hà Dương, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

  Điện thoại : 04-37858551

  Fax : 04-62653718

  Giá : 800.000 VND

 • Sài Gòn Quảng Bình

  Sài Gòn Quảng Bình

  Xếp hạng sao :

  Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ, TP Đồng Hới, Quảng Bình

  Điện thoại : 04-37858551

  Fax : 04-62653718

  Giá : 940.000 VND

 • Khách sạn Đường Sắt Quảng Bình

  Khách sạn Đường Sắt Quảng Bình

  Xếp hạng sao :

  Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Tp Đồng Hới, Quảng Bình

  Điện thoại : 04-37858551

  Fax : 04-62653718

  Giá : 500.000 VND

 • Sun Spa Resort Quảng Bình

  Sun Spa Resort Quảng Bình

  Xếp hạng sao :

  Địa chỉ: Mỹ Cảnh, Bảo Ninh , Đồng Hới, Quảng Bình

  Điện thoại : 04-37858551

  Fax : 04-62653718

  Giá : 2.000.000 VND

 • Sunspa resort Quảng Bình

  Sunspa resort Quảng Bình

  Xếp hạng sao :

  Địa chỉ: Mỹ Canh, Bao Ninh Đồng Hới Quảng Bình

  Điện thoại : 04-37858551

  Fax : 04-62653718

  Giá : 1.760.000 VND

Lý do sử dụng dịch vụ Vietbookings

 • Có thể tạo tài khỏan, quản lí bookings của mình,
 • Khuyến mại hấp dẫn đến không ngờ
 • Giá tốt nhất từ 20 - 50 % giá công bố
 • Cập nhật thông tin khuyến mại từ các khách sạn